Erratum publieksverslag 2010

16-08-2011

In het publieksverslag 2010 van de RvA is helaas een fout geslopen in het overzicht van schemabeheerders op pagina 44.
De schemabeheerder voor Arbodiensten heet niet meer SCA, maar SBCA (Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten) en de juiste website van deze stichting is www.sbca.nl.
De schemabeheerder voor Asbestdeskundigheid heet niet meer SCA, maar Ascert (Stichting Certificatie Asbest). De vermelde website is juist: www.ascert.nl.

Tevens zit er een erratum in de lijst met afkortingen op pagina 45: De juiste verklaring van CBD is CoMore Bedrijfsdiensten.