Benoeming lid Raad van Toezicht

15-11-2011

Vanwege afloop van zijn termijnen is de heer G. Baalhuis per 27 oktober 2011 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht van de RvA.

Om te voorzien in de ontstane vacature heeft de RvT per diezelfde datum de heer L. Visser uit Nijmegen benoemd als lid van de Raad van Toezicht voor een termijn van 3 jaar.

De heer Visser heeft brede ervaring in het commerciƫle bedrijfsleven, laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur van Royal Haskoning. Sinds 2009 vervult hij diverse maatschappelijke en toezichthoudende functies in uiteenlopende organisaties (bedrijfsleven, overheid en stichtingen). De heer Visser heeft o.m. specifieke expertise op het gebied van professionele zakelijke dienstverlening, ontwikkeling, chemische technologie en milieu en duurzaamheid.