Beleid t.a.v. gebruik IAF MLA logo gewijzigd

20-09-2011

Aan alle geaccrediteerde certificatie-instellingen.

Het Internationale Accreditatieforum (IAF) heeft haar beleid ten aanzien van het gebruik van het IAF-MLA merk gewijzigd in verband met een aanpassing in de structuur van de MLA.
Onderstaand treft u de toelichting van het IAF hierover aan.
De wijzigingen betekenen het volgende:
- De certificatie-instellingen die met de RvA een overeenkomst hebben voor het gebruik van het IAF-MLA merk zullen een nieuwe overeenkomst ter ondertekening ontvangen;
- De certificatie-instellingen die nu een overeenkomst hebben voor het gebruik van het IAF-MLA merk voor productcertificatie zullen het gebruik van het IAF-MLA merk op productcertificaten met onmiddellijke ingang moeten staken;
- De certificatie-instellingen die nu een overeenkomst hebben voor het gebruik van het IAF-MLA merk voor productcertificatie zullen de productcertificaten uitgegeven met een IAF-MLA merk voor 29 april 2015 moeten intrekken.

Het gebruik van het IAF-MLA merk is op dit moment uitsluitend toegestaan voor certificatie van managementsystemen op basis van de volgende normatieve documenten:
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- ISO 22000:2005 in combinatie met ISO/TS 22003:2007
- ISO 27001:2005 in combinatie met ISO/IEC 27006
- ISO 13485:2003.

Bij certificatie tegen andere normatieve documenten mag het IAF-MLA merk niet worden gebruikt. Indien een normatief document door het IAF wordt endorsed zal dit via het document IAF-PR4 Structure of the IAF MLA and List of IAF Endorsed Normative Documents worden gepubliceerd.

De RvA beoordelaars zullen het gebruik van het IAF-MLA merk tijdens onze reguliere beoordelingen verifiëren.

IAF toelichting:

Changes to the structure of the IAF MLA and the use of the MLA Mark

Over the last 12 to 18 months there have been some significant changes in the IAF MLA. In response to a question relating to “what is covered by the IAF MLA” the IAF has moved away from three MLAs covering QMS, EMS and Product to one MLA with scope and changed the way the IAF MLA Mark is used in connection with Product certification.

The amendment and publication of IAF PR 4:2010 Structure of IAF MLA and Endorsed Normative Documents introduced the new IAF MLA structure, moving away from three MLAs; QMS, EMS and Product to one MLA with scope. The IAF MLA is now structured in five levels:

Level 1 - ISO/IEC 17011, specifies the criteria for the Accreditation Body (AB).

Level 2 - Accreditation Activities, in which the AB has demonstrated competence to perform accreditation as specified by the IAF endorsed generic accreditation normative documents listed in Level 3. IAF MLA accreditation activities are:

• Management system certification
• Product certification
• Certification of persons

Level 3 - IAF endorsed generic accreditation normative document used by the AB to assess the Conformity Assessment Body (CAB) competence for each accreditationactivity. For example: ISO/IEC 17021, ISO/IEC Guide 65, ISO/IEC 17024

Level 4 – IAF endorsed sector specific normative documents which specify internationally recognized applications of the generic normative document listed inLevel 3. The documents are used by the AB, in combination with the generic normative document listed in Level 3 to assess the CAB competence in the relevantsector. For example: ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006.

Level 5 – IAF endorsed conformity assessment normative document used by CABs

For example: ISO 9001, ISO 14001;

Note: The combination of a Level 2 activity and the Level 3 relevant normative document is called a main scope of the MLA. The attestations made by CABs where the MLA is at the main scope level are considered to be equally reliable. Level 4 and Level 5 do not exist for all main scopes. Level 4 and Level 5 are called sub-scopes of the MLA. The attestations made by CABs where the MLA is at the sub-scope level are considered to be equivalent. There may not be a level 4 document (e.g. ISO 9001) however there must always be a Level 5 document for equivalence to be claimed.

Since the introduction of the Product MLA in 2004, the product MLA has been known as a “framework” MLA based on ISO/IEC Guide 65, as there were no common product certification schemes or product standards recognized by the IAF. Even though the Product MLA was a framework MLA, the IAF MLA Mark was allowed to be used on certificates of conformity, implying equivalence. However it has been recognized that this is misleading in the context of product certification. As a consequence, the revision and publication of IAF ML 2:2011 General Principles on Use of the IAF MLA Mark precludes the use of the IAF MLA Mark on product certificates unless issued under the terms of an IAF endorsed scheme. Having an IAF endorsed scheme, provides normative documents at Levels 4 and 5. The process for the endorsement of schemes is detailed in IAF PL 3:2009 Policy and Procedure for Expansion of the Scope of the MLA .