Nieuws

Nieuws uit 2011

Nieuwe ILAC brochure over accreditatie van Medische Laboratoria

15-12-2011

Resoluties Algemene Vergadering EA november 2011

15-12-2011

Nieuwe tarieven 2012

14-12-2011

Benoeming lid Raad van Toezicht

15-11-2011

VCU 2011/05 geaccepteerd

14-11-2011

Nieuwe statuten RvA

10-11-2011

Nieuwe versie SAP Verificatie en validatie iom de EMAS verordening (SAP-C013)

25-10-2011

Beleid t.a.v. gebruik IAF MLA logo gewijzigd

20-09-2011

Parkeergarage Rijnkade weer open

26-08-2011

Interview met Jan van der Poel in Lastechniek

22-08-2011

Erratum publieksverslag 2010

16-08-2011

Publieksverslag RvA 2010

15-08-2011

Hercodering SAP Certificatie van Energie Management Systemen

04-08-2011

Publicatie Specifieke Accreditatie Protocol voor Energiemanagementsystemen (SAP-C015)

22-07-2011

Brief VROM-inspectie over legionellamonsters

08-07-2011

Nieuwe versie Specifieke Accreditatie Protocol Inspectie Binnenvaartschepen (SAP-I004)

07-07-2011

Nieuwe versie Specifieke Accreditatie Protocol OHSAS (SAP-C006)

07-07-2011

Vernieuwing beleidsregels BR002, BR003 en BR005

04-07-2011

Publicatie nieuwe versie toelichtend document RvA-T032: invoering ISO/IEC 17021:2011

30-06-2011

Publicatie SAP-V001 (Greenhouse Gases) en SAP-I001 (EU-ETS)

29-06-2011

Internationale Accreditatiedag

23-06-2011

Nieuwe versie SAP-I005 (biobrandstoffen)

21-06-2011

Nieuwe versie SAP I002 (Accreditatie van Inspectie m.b.t. NEN4400)

10-05-2011

EPA erkenning voor accreditatie binnen ENERGY STAR

10-05-2011

Publicatie SAP-C014 (accreditatie van persoonscertificatie)

04-05-2011

Publicatie RvA-BR007 (Beleidsregel Cross-Frontier Accreditatie)

22-04-2011

Introductie van NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011

05-04-2011

Intrekking SAP-C012 "Persoonscertificatie schuldhulpverlening"

05-04-2011

Parkeergarage Rijnkade tijdelijk gesloten

18-03-2011

Nieuwe toelichtende documenten RvA-T015 en RvA-T022

08-02-2011

Implementatie ISO/IEC 17043:2010

07-02-2011

Nieuwe brochure RvA

11-01-2011