39e Ledenvergadering EA – benoeming Ed Wieles als lid van de EA Executive Committee

Per 1 januari a.s. vinden bestuurswisselingen bij de European Accreditation Organisation (EA) plaats.

Tijdens de 39e Ledenvergadering van de EA in Bled (Slovenië) zijn de nieuwe bestuursleden en vertegenwoordigers in de diverse sub-committees gekozen in verband met de afloop van de benoemingstermijnen. De vertegenwoordiging van de RvA in de EA zal met ingang van die datum eveneens wijzigen. De termijn van Jan van der Poel in de EA-Executive Committee verloopt met ingang van 1 januari 2018, hij is na drie termijnen niet meer herkiesbaar. Hoofd Strategie en Ontwikkeling van de RvA, Ed Wieles, zal met ingang van 1 januari a.s. deel uitmaken van de EA-Executive Committee. De RvA is blij dat met de deelname van Ed Wieles in dit hoogste overlegorgaan van de EA.

Geïnteresseerd in welke belangrijke mijlpalen in deze EA-Ledenvergadering zijn bereikt? Bezoek dan de EA-website. Alle besluiten zijn hier terug te vinden.