11e Wereldaccreditatiedag 2018 – Conferentie RvA 7 juni

De 11e Wereldaccreditatiedag (‘WAD’) 2018 staat in het teken van veiligheid. Mede in dit kader organiseert de RvA op 7 juni a.s. een conferentie met als thema: ‘Vertrouwen in een veilige, digitale samenleving’.

download

Traditiegetrouw hebben de IAF (IAF=International Accreditation Forum)  en ILAC (ILAC= International Laboratory Accreditation Cooperation) een thema voor de jaarlijkse WAD ontwikkeld waarbij accreditatie een centrale rol speelt. De IAF en ILAC hebben beide een harmoniserende en coördinerende taak met betrekking tot de wederzijdse erkenning van accreditatieinstellingen. ILAC  heeft deze taak voor laboratoria en inspectie instellingen en IAF voor certificatie-instellingen. Dit jaar staat in het teken van ‘Delivering a safer world’ (vertaald: ‘Accreditatie draagt bij aan een veiliger wereld’). Het gaat hierbij om veilige werkplekken, veilige producten, veilig transport, veilig voedsel. Kortom, aspecten die ons dagelijks leven veiliger maken.

Meer informatie over de 11e WAD  en de video die in dit kader is uitgebracht kunt u terugvinden op de website van de European co-operation for Accreditation (‘EA’).

Informatie over onze conferentie op 7 juni a.s. kunt u terugvinden op de speciale webpagina. Hier kunt u zich ook aanmelden als deelnemer (deelname is kosteloos).