Maatregelen COVID-19

Datum laatste update: 18 februari 2022

Accreditatiebeoordelingen in Nederland en het buitenland

Ons eigen klantonderzoek en andere surveys over remote beoordelen onder klanten en accreditatieinstellingen in Nederland en wereldwijd, wijzen uit dat de diepgang bij remote beoordelen op bepaalde onderdelen achterblijft in vergelijking met het op locatie beoordelen. We streven er dan ook naar de beoordelingen weer zoveel mogelijk op locatie uit te voeren zodat wij ons gerechtvaardigd vertrouwen blijvend kunnen uitspreken.

Voor de beoordelingen in het buitenland volgt de RvA in principe de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse zaken, zowel binnen als buiten de EU.

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (zoals de uitbraak van het huidige coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden. Klik hier voor laatste versie van toelichtend document RvA-T051.

Accreditatiebeoordelingen op locatie

Voor het uitvoeren van beoordelingen op locatie geldt het volgende:

  • Zowel de instelling als het RvA-beoordelingsteam zijn het eens over beoordelen op locatie;
  • De instelling treft voldoende maatregelen aangaande hygiëne en het aanhouden van 1,5 meter afstand.

Accreditatiebeoordelingen op afstand

Voor het uitvoeren van beoordelingen op afstand geldt het volgende:

  • Er moet overeenstemming zijn met de instelling of het bedrijf over de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd;
  • De beoordeling moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding: MS Teams voldoet hieraan;
  • In het beoordelingsrapport moet expliciet worden vermeld dat de beoordeling op afstand is uitgevoerd.

Bijeenkomsten op kantoor

Wij hanteren een maximum aantal bezoekers per dag op ons kantoor. Zo zorgen wij ervoor dat alle aanwezigen 1,5 meter afstand kunnen houden. Wij ontvangen bezoekers uitsluitend op afspraak.

Telefonische bereikbaarheid

Onze medewerkers zijn bereikbaar via hun mobiele telefoonnummer of via e-mail.

Het algemene telefoonnummer van de RvA is 030 23 94 500. Wanneer de receptioniste op enig moment niet aanwezig kan zijn wordt er automatisch doorgeschakeld naar een ingesproken bericht. Hierin worden verdere instructies gegeven om op een andere manier met ons in contact te komen.

Meer informatie:

Voor meer informatie over het coronavirus en COVID-19 verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Hier vindt u ook een FAQ en een verwijzing naar de site van de rijksoverheid.

Internationale informatie over accreditatie tijdens de COVID-19 crisis: