Maatregelen COVID-19

29 september 2020

Beste klant, aanvrager, geaccrediteerde, betrokkene,

Het kabinet heeft maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus in Nederland verder tegen te gaan.  De RvA geeft vanzelfsprekend gehoor aan deze maatregelen; de gezondheid van medewerkers, relaties en andere individuen staat te allen tijde voorop.

Met betrekking tot accreditatiebeoordelingen en contact met onze relaties, heeft de RvA daarom maatregelen opgesteld. Deze maatregelen kunt u op deze pagina lezen en worden mogelijk tussentijds gewijzigd. Wij plaatsen hierover updates op onze nieuwspagina.

De RvA doet zijn uiterste best om, waar mogelijk, het werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Wij hopen op uw begrip en een goede samenwerking in deze bijzondere omstandigheden.

Het bestuursteam van de RvA,

Roeland Nieuweboer en Joep de Haas

 

MAATREGELEN COVID-19

Datum laatste update: 31 maart 2021

Datum vorige update: 14 oktober 2020

 

Telefonische bereikbaarheid
Onze medewerkers werken met ingang van 30 september 2020 weer volledig vanuit huis en zijn bereikbaar op het mobiele telefoonnummer of via e-mail.

Het algemene telefoonnummer (030 23 94 500) van de RvA blijft zoveel mogelijk bereikbaar. Wanneer de receptioniste niet aanwezig kan zijn, wordt er automatisch doorgeschakeld naar een ingesproken bericht. Hierin worden verdere instructies gegeven om op een andere manier met ons in contact te komen.  

Bijeenkomsten op kantoor
Vanwege ‘social distancing’ beperken we onze contacten met elkaar en met derden. Dit betekent dat geplande bijeenkomsten, tot nadere berichtgeving, op ons kantoor of op externe locaties niet doorgaan. We zullen de afspraken zo veel mogelijk omzetten in een remote afspraak via de IT-applicatie MicroSoft (MS) Teams. Wanneer dit niet lukt, wordt de afspraak uitgesteld of afgezegd.

Accreditatiebeoordelingen in Nederland en het buitenland
Zo lang de huidige maatregelen vanuit de overheid van kracht zijn kunnen er geen beoordelingen, inclusief bijwoningen, op locatie plaatsvinden. Alle beoordelingen worden nog steeds remote uitgevoerd. Er kan echter een uitzondering worden gemaakt voor situaties waarbij een locatiebezoek noodzakelijk is om een gerechtvaardigd vertrouwen te kunnen uitspreken. Hierbij geldt dat de geldende (hygiëne)maatregelen zoals vastgesteld door de overheid worden nageleefd.

Toelichtend document RvA-T051 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot het beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden (zoals de uitbraak van het huidige coronavirus) die de RvA, geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden. Klik hier voor laatste versie van toelichtend document RvA-T051.

Accreditatiebeoordelingen op afstand
Voor het uitvoeren van beoordelingen op afstand geldt het volgende:

  • Er moet overeenstemming zijn met de instelling of het bedrijf over de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd;
  • De beoordeling moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding: MS Teams voldoet hieraan.
  • In het beoordelingsrapport moet expliciet worden vermeld dat de beoordeling op afstand is uitgevoerd.

Besluiten/tekenen digitaal
Het uitgeven van getekende verklaringen en scopes op papier zullen we voorlopig uitstellen. Het nemen van de accreditatiebesluiten kan gewoon doorgaan. De beschikkingen zullen digitaal worden getekend en als pdf worden gestuurd. De bij de beschikking behorende scopes zullen na het tekenen van de beschikking zoals gewoonlijk op onze website worden gepubliceerd.
 

Meer informatie:


Internationale informatie over accreditatie tijdens de COVID-19 crisis:


Gerelateerde nieuwsberichten van de RvA: