Kernwaarden

In ons werk staan de volgende kernwaarden centraal:

Competentie

Teamleiders en beoordelaars volgen gerichte opleidingen en trainingen, en houden regelmatig harmonisatieoverleggen. Daardoor zijn ze in staat om hun werkwijze voortdurend te verbeteren. Bovendien controleren we regelmatig of teamleiders nog aan het gewenste niveau voldoen. Interne medewerkers voeren jaarlijks een functioneringsgesprek waarin ontwikkeldoelen worden vastgesteld. Zo werken zij continu aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

Bij de toekenning van accreditaties proberen we de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast besteden we bij de inzet van beoordelingsteams aandacht aan de onafhankelijkheid van beoordelaars.

Marktgerichtheid

In ons werk houden we zo veel mogelijk rekening met de wensen van de klant. Uiteraard bekijken we daarbij steeds of de toetsing en beoordeling niet in het gedrang komen. Via verschillende communicatievormen maken we onze rol breed bekend en spelen we adequaat in op de informatiebehoefte van de markt. Daarbij hebben we oog voor opmerkingen, wensen, idee├źn en voorstellen van alle betrokkenen.

Mensgerichtheid

Ons werk is gericht op mensen. We beoordelen producten, diensten en systemen, maar met de specifieke doelstelling dat mensen kunnen vertrouwen op de veiligheid en kwaliteit van die producten, diensten en systemen. De menselijke factor is voor ons dus een belangrijke waarde, in alles wat wij doen.

Integriteit

Het oordeel van onze beoordelaars is bindend. Een integere manier van handelen is dan ook cruciaal. We hebben vastomlijnde procedures waaraan RvA-beoordelaars zich moeten houden. Daardoor blijft de interpretatieruimte van normen en reglementen zo klein mogelijk.

Transparantie

Een gedegen interne organisatie is een voorwaarde voor succes. Zeker als je andere organisaties beoordeelt op de toepassing van kwaliteitssystemen. Binnen onze organisatie hechten we daarom veel belang aan transparantie door:

  • goede, professionele communicatie;
  • een heldere beslissingsstructuur;
  • duidelijk omschreven taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.