Handleidingen rapportagetool

Op deze pagina vindt u een aantal handleidingen en instructievideo’s voor het gebruik van de rapportagetool. Ook staat er een directe link naar de inlogpagina van de rapportagetool zelf.

De rapportagetool is hét communicatiekanaal tussen klant en RvA. Beoordelingen doen we met het gebruik van de tool. U gaat deze gebruiken voor het aanleveren van alle documentatie en corrigerende maatregelen. De RvA deelt via de tool de afwijkingen en bevindingen van het uitgevoerde onderzoek. U kunt de rapporten downloaden.

Direct naar de inlogpagina van de Rapportagetool? Klik hier>  Inlogpagina rapportagetool

Onderstaande handleidingen helpen u op weg.