Schorsingen en intrekkingen

Organisaties kunnen hun accreditatie tijdelijk verliezen, als blijkt dat zij niet langer aan de gestelde normen voldoen. Het gaat dan om een schorsing. Zij krijgen in dat geval zes maanden de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren en te laten beoordelen. 

Het kan ook zijn dat organisaties hun accreditatie permanent verliezen. Er is dan sprake van een intrekking: de accreditatieovereenkomst wordt ontbonden. Schorsingen en intrekkingen zijn vrijwillig of opgelegd. In beide gevallen mag een organisatie het accreditatiemerk niet meer voor de betreffende werkzaamheden gebruiken. De beleidsregel BR002 beschrijft de rechten en plichten bij een schorsing of intrekking.

Hieronder een overzicht van alle schorsingen en intrekkingen van dit moment. Verschillende organisaties hebben meerdere registratienummers. De schorsing of intrekking geldt dan alleen voor het in het overzicht vermelde registratienummer.

Schorsingen

Reg.nr. Organisatie
L454
Aqualectra N.V.
WILLEMSTAD, Curaçao
Datum: 01-09-2020
Vrijwillig geschorst, Gehele scope
L624
Brightlabs BV
VENLO, Nederland
Datum: 01-09-2020
Vrijwillig geschorst, Gehele scope
C499
Control Union Certifications B.V.
ZWOLLE, Nederland
Datum: 27-07-2020
Opgelegd geschorst, Deel van de scope
L440
NofaLab B.V.
SCHIEDAM, Nederland
Datum: 20-05-2020
Vrijwillig geschorst, Deel van de scope
L642
Stichting Diagnostisch Centrum Tilburg (DCT)
AMERSFOORT, Nederland
Datum: 04-03-2020
Vrijwillig geschorst, Gehele scope
K999
VSL
DELFT, Nederland
Datum: 15-01-2020
Vrijwillig geschorst, Deel van de scope
L076
Eurofins Food Testing Rotterdam B.V.
BARENDRECHT, Nederland
Datum: 23-12-2019
Vrijwillig geschorst, Deel van de scope

Intrekkingen

Reg.nr. Organisatie
L332
Amos Milieutechniek B.V.
UTRECHT, Nederland
Datum: 15-10-2020
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
I343
All Inspect B.V.
BRUMMEN, Nederland
Datum: 01-08-2020
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope