Schorsingen en intrekkingen

Organisaties kunnen hun accreditatie tijdelijk verliezen, als blijkt dat zij niet langer aan de gestelde normen voldoen. Het gaat dan om een schorsing. Zij krijgen in dat geval zes maanden de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren en te laten beoordelen. 

Het kan ook zijn dat organisaties hun accreditatie permanent verliezen. Er is dan sprake van een intrekking: de accreditatieovereenkomst wordt ontbonden. Schorsingen en intrekkingen zijn vrijwillig of opgelegd. In beide gevallen mag een organisatie het accreditatiemerk niet meer voor de betreffende werkzaamheden gebruiken. De beleidsregel BR002 beschrijft de rechten en plichten bij een schorsing of intrekking.

Hieronder een overzicht van alle schorsingen en intrekkingen van dit moment. Verschillende organisaties hebben meerdere registratienummers. De schorsing of intrekking geldt dan alleen voor het in het overzicht vermelde registratienummer.

Schorsingen

Reg.nr. Organisatie
C130
Centraal Bureau Fondsenwerving
AMSTERDAM, Nederland
Datum: 24-05-2016
Vrijwillig geschorst, Gehele scope

Intrekkingen

Reg.nr. Organisatie
I300
Cetradex Inspectie B.V.
ROOSENDAAL, Nederland
Datum: 24-01-2018
Opgelegd ingetrokken, Gehele scope
I324
Asbest Inspectie Centrum B.V.
ZEEWOLDE, Nederland
Datum: 18-01-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
K011
Philips Lighting B.V.
EINDHOVEN, Nederland
Datum: 31-12-2017
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
C567
Dutch Marine Inspection B.V.
SCHEEMDA, Nederland
Datum: 21-12-2017
Opgelegd ingetrokken, Gehele scope
I282
Tijmens Inspecties & Services Asbest
ARNHEM, Nederland
Datum: 21-12-2017
Opgelegd ingetrokken, Gehele scope
I318
CCIC Europe B.V.
ROTTERDAM, Nederland
Datum: 21-12-2017
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
C223
TÜV SÜD PSB Pte Ltd.
SINGAPORE, Singapore
Datum: 08-11-2017
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
L342
WUR, Environmental Sciences Group,
WAGENINGEN, Nederland
Datum: 01-11-2017
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
L565
Limagrain Nederland B.V.
RILLAND, Nederland
Datum: 01-11-2017
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
M136
Koninklijk Instituut voor de Tropen, KIT
AMSTERDAM ZUIDOOST, Nederland
Datum: 13-09-2017
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope