Schorsingen en intrekkingen

Organisaties kunnen hun accreditatie tijdelijk verliezen, als blijkt dat zij niet langer aan de gestelde normen voldoen. Het gaat dan om een schorsing. Zij krijgen in dat geval zes maanden de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren en te laten beoordelen. 

Het kan ook zijn dat organisaties hun accreditatie permanent verliezen. Er is dan sprake van een intrekking: de accreditatieovereenkomst wordt ontbonden. Schorsingen en intrekkingen zijn vrijwillig of opgelegd. In beide gevallen mag een organisatie het accreditatiemerk niet meer voor de betreffende werkzaamheden gebruiken. De beleidsregel BR002 beschrijft de rechten en plichten bij een schorsing of intrekking.

Hieronder een overzicht van alle schorsingen en intrekkingen van dit moment. Verschillende organisaties hebben meerdere registratienummers. De schorsing of intrekking geldt dan alleen voor het in het overzicht vermelde registratienummer.

Intrekkingen

Reg.nr. Organisatie
I146
Amos Milieutechniek B.V.
UTRECHT, Nederland
Datum: 01-07-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
M139
Stichting VUmc
AMSTERDAM, Nederland
Datum: 30-06-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
V104
PricewaterhouseCoopers Certification B.V.
AMSTERDAM, Nederland
Datum: 23-06-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
C644
Lloyd's Register Verification B.V.
ROTTERDAM, Nederland
Datum: 02-06-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
I338
Lloyd's Register Verification B.V.
ROTTERDAM, Nederland
Datum: 02-06-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
L644
Labortech Testing Solutions B.V.
RIDDERKERK, Nederland
Datum: 01-06-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
M312
Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
HAARLEM, Nederland
Datum: 01-06-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
L474
Heineken Nederland B.V.
ZOETERWOUDE, Nederland
Datum: 19-05-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
C524
Aboma Certificering B.V.
EDE, Nederland
Datum: 05-05-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
I295
Van de Velde Asbest inspectie
ERMELO, Nederland
Datum: 17-03-2021
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope