Schorsingen en intrekkingen

Organisaties kunnen hun accreditatie tijdelijk verliezen, als blijkt dat zij niet langer aan de gestelde normen voldoen. Het gaat dan om een schorsing. Zij krijgen in dat geval zes maanden de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren en te laten beoordelen. 

Het kan ook zijn dat organisaties hun accreditatie permanent verliezen. Er is dan sprake van een intrekking: de accreditatieovereenkomst wordt ontbonden. Schorsingen en intrekkingen zijn vrijwillig of opgelegd. In beide gevallen mag een organisatie het accreditatiemerk niet meer voor de betreffende werkzaamheden gebruiken. De beleidsregel BR002 beschrijft de rechten en plichten bij een schorsing of intrekking.

Hieronder een overzicht van alle schorsingen en intrekkingen van dit moment. Verschillende organisaties hebben meerdere registratienummers. De schorsing of intrekking geldt dan alleen voor het in het overzicht vermelde registratienummer.

Schorsingen

Reg.nr. Organisatie
M191
Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven
VELDHOVEN, Nederland
Datum: 02-08-2018
Opgelegd geschorst, Gehele scope
C001
DEKRA Certification B.V.
ARNHEM, Nederland
Datum: 09-07-2018
Opgelegd geschorst, Deel van de scope
K051
KLM Avionics Meetlaboratorium (SPL/VI)
SCHIPHOL, Nederland
Datum: 01-06-2018
Vrijwillig geschorst, Gehele scope
C585
Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek
ZOETERMEER, Nederland
Datum: 10-04-2018
Vrijwillig geschorst, Gehele scope

Intrekkingen

Reg.nr. Organisatie
L487
Provimi B.V.
ROTTERDAM, Nederland
Datum: 01-08-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
M222
Stichting Trombosedienst Oostelijk Zuid-Limburg
HEERLEN, Nederland
Datum: 18-07-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
M110
Stichting Zuyderland Medisch Centrum
HEERLEN, Nederland
Datum: 24-05-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
I255
Bosro B.V.
UTRECHT, Nederland
Datum: 18-04-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
I067
Pro Monitoring B.V.
BARNEVELD, Nederland
Datum: 01-04-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
M161
Stichting Trombosedienst Friesland Noord
LEEUWARDEN, Nederland
Datum: 28-03-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope
R012
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
UTRECHT, Nederland
Datum: 14-03-2018
Vrijwillig ingetrokken, Gehele scope