Nieuwe accreditaties

Wordt een organisatie voor het eerst door de RvA geaccrediteerd? Of breidt een organisatie haar accreditatie uit met een nieuwe registratie? Dan spreken we van een nieuwe accreditatie. Hieronder vindt u een overzicht per maand van alle nieuwe accreditaties.

Het komt regelmatig voor dat geaccrediteerde organisaties hun accreditatie willen uitbreiden naar andere werkterreinen binnen dezelfde norm. Deze uitbreidingen vallen onder de bestaande registratienummers. Ze staan niet in onderstaand overzicht, maar in de scopes van de betreffende registratie. U kunt de scopes bekijken in de lijst met alle geaccrediteerden.

2017

Maart 2017

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Asbest Inspectie Centrum B.V. I324 Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen
Dekra

I327

Geluidsemissie
Ausnutria Hyproca Analytics B.V. Centraal QC laboratorium L618 Flesvoeding
Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V., British American Tobacco Niemeyer Chemisch Fysisch Laboratorium L620 Tabaksproducten
Stichting Amphia Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Locatie Molengracht M051* Klinische farmacie, klinische chemie en hematologie, POCT
Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. Medische Laboratoria M087* Medische microbiologie, klinische farmacie, medische immunologie, klinische chemie en hematologie, klinische pathologie
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep Laboratorium voor Medische Microbiologie M106* Medische microbiologie
Stichting OLVG, loc. West Klinisch Laboratorium M121* Klinische chemie en hematologie
Stichting HagaZiekenhuis, Locatie Leyweg Klinische Pathologie M123* Klinische pathologie
Radboudumc Afd. Medische Microbiologie MMB 777 M135* Medische microbiologie
Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia Medisch Laboratorium Ikazia (ML) M187* Klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, klinische farmacie
Academisch Ziekenhuis Maastricht Afd. Pathologie M189* Klinische pathologie
Slotervaartziekenhuis B.V. Afdeling Pathologie M210* Klinische pathologie
Stichting Trombosedienst Maastricht M260* Trombosediensten
Nederlands Forensisch Instituut M299 Klinische pathologie

Februari 2017

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

SGS Nederland B.V. C625 EFISC, FAMI-QS
Kiwa Inspecta Nederland B.V.

I326

Tank (opslag) installaties, drukapparatuur, bodem- en wateronderzoek
Bureau Geluid nl vof Calibration Laboratory K168 Akoestische grootheden
Stg. Diagn. Centrum & Trombosedienst zkh Bernhoven M070* Trombo-embolische ziekte, klinische chemie en hematologie, biometrie
Stichting Bernhoven Ziekenhuis Klinisch Laboratorium Bernhoven M207* Klinische chemie en hematologie, medische microbiologie
Stichting Flevoziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium M263* Klinische chemie

Januari 2017

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

TÜV Rheinland Rail Certification B.V.

C629

Railway technology
Maasziekenhuis Pantein B.V. Klinisch Chemisch Laboratorium M113* Klinische chemie en hematologie, klinische farmacie, medische microbiologie

December 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Nederlands Certificatie Kantoor B.V.

C626

Bodemsanering
Bureau Scheepvaart Certificering B.V. I323

Binnenschepen

Lighthouse Worldwide Solutions Benelux BV Management K166

Airborn particle counters, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, drukverschil

RCI Analytical Services c.v. L611

Lood en zink

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium en Trombosedienst

M020*

Klinische chemie en hematologie, trombo-embolische ziekte, medische microbiologie, klinische farmacie
Stichting IJsselland Ziekenhuis Algemeen Klinisch Laboratorium M052* Klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, klinische farmacie
Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Laboratorium M089* Medische microbiologie
Stichting Amphia Laboratorium voor Microbiologie en Infectiepreventie Locatie Molengracht M115* Medische microbiologie
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis Laboratorium voor Pathologie M119* Klinische pathologie
Stichting VUmc Afdeling Pathologie M120* Klinische pathologie, medische immunologie
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis Laboratorium voor Pathologie M165* Klinische pathologie
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium M203* Klinische chemie en hematologie, intra uteriene inseminatie (IUI)

November 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Westland Independent Laboratories B.V.

L619

Anorganische en microbiologische verrichtingen
European Police Office EUROPOL, European Cyber Crime Centre Europol, Forensic Laboratory I316

Bankbiljetten

Best Vision Inspecties B.V. I317

Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen

VCMIA I320

Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen

Diagnostiek Brabant L617 Monsterneming humane gezondheid
Insula Certificatie C627 Na-isolatie werkzaamheden
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, Laboratorium voor Klinisch Chemie, Hematologie en Immunologie M021* Klinische chemie en hematologie, medische immunologie, klinische farmacie
Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium M054* Klinische farmacie, biometrie, klinische chemie en hematologie
Academisch Medisch Centrum Laboratorium Speciële Hematologie M201* Hematologie

Oktober 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Life Safety Inspection Services B.V.

I315

Brandbeveiligingssystemen
Fugro Engineers B.V. Transducer Workshop K167

Kracht, druk, helling

Sisto Consulting B.V., Microbiologie L616

Microbiologische analyse

Stichting Saltro M037*

Klinische Chemie, hematologie, trombosedienst, biometrie, medische microbiologie, klinische pathologie, ziekenhuisfarmacie

Stichting VUmc, Afdeling Hematologie Laboratoria M044* Klinische chemie en hematologie
Stichting VUmc, Afdeling Klinische Chemie M045* Klinische chemie en hematologie, klinische genetica, klinische pathologie
Stichting OLVG, locatie Oost, Hematologisch en Klinisch Chemisch Laboratorium M073* Klinische chemie en hematologie, medische immunologie, klinische embryologie
Stichting Zuyderland Medisch Centrum (locatie Heerlen), Discipline Klinische Chemie M110* Klinische chemie
Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V M127* Klinische chemie en hematologie, ziekenhuisfarmacie, medische microbiologie, medische immunologie, biometrie, POCT
Stichting Alrijne Zorggroep afdeling, Medische Microbiologie en Infectiepreventie M251* Medische microbiologie
Academisch Ziekenhuis Maastricht, Transplantatie Immunologie Laboratorium Weefseltypering M253* Medische immunologie

September 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Certium B.V., Zwolle

C623

Electrotechnici
Stichting Meander Medisch Centrum Laboratoriumcentrum, afd. Klinische Chemie en afd. Trombosedienst M040*

Trombo-embolische ziekte, klinische chemie en hematologie

Stichting Izore (Centrum Infectieziekten Friesland) M192*

Medische microbiologie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Pathologie en Medische Biologie M257*

Klinische pathologie

Augustus 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Lemaro Brandveiligheid Inspecties B.V.

I313

Brandbeveiligingssystemen
Stichting Certe KCL Leeuwarden M029*

Klinische chemie, hematologie, intra uteriene inseminatie (IUI), klinische farmacie

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Hilversum M112*

Klinische chemie, hematologie, intra uteriene inseminatie (IUI),  fertiliteitonderzoek

Stichting Certe Noordelijke Laboratorium Groep M162*

Hematologie, klinische chemie, POCT, immunologie, fertiliteitonderzoek en IUI, trombo-embolische ziekte

Martini Ziekenhuis Groningen RVE Farmacie Unit Laboratorium & Toxicologie M233* Klinische farmacie

Juli 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Stichting Sint Fransiscus Vlietland Groep, Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

M046*

Klinische chemie en hematologie
Radboudumc Afdeling Pathologie M242*

Klinische pathologie

Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, Afdeling Medische Microbiologie M249*

medische microbiologie, legionella onderzoek en semenanalyse

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina Klinische Pathologie M259*

Klinische pathologie

Radboudumc Laboratorium Apotheek M300* Therapeutic drug monitoring, toxicologie

Juni 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

QM Diagnostics B.V.

L606*

Proefdierdiagnostiek, parasitologisch, bacteriologisch en virologisch onderzoek
Stichting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie M038*

 Medische microbiologie, medische immunologie

Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond Afdeling Medische Microbiologie M084*

Medische Microbiologie en Intra Uteriene Inseminatie (IUI)

Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep Medische Microbiologie & Infectiepreventie M092*

Medische microbiologie

Radboudumc Fertiliteitslaboratorium M101* Klinische embryologie
Stichting Antonius Zorggroep Klinisch Chemisch Laboratorium M111* Biometrie, trombo-embolische ziekte, klinische chemie en hematologie, klinische farmacie, medische microbiologie
Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie M178* Medische microbiologie
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium M240* Klinische farmacie
ADC NV Curaçao Analytisch Diagnostisch Centrum M297 Trombo-embolische ziekte, klinische chemie en hematologie, medische microbiologie

Mei 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Klinisch Chemisch Laboratorium

M042*

Klinische chemie, hematologie, medische immunologie, klinische genetica, klinische farmacie
Stichting PAMM, Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie M103* Medische microbiologie, klinische pathologie
Stichting Gelre Ziekenhuizen, Klinische Pathologie M118*

Klinische pathologie

Stichting VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Klinische Pathologie M181*

Klinische pathologie

April 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

UMCG, afdeling genetica, sectie genoom diagnostiek

M085*

Klinische genetica
Stichting Medische Microbiologie, Roosendaal M096* Medische microbiologie, klinische embryologie/semenbanken
Erasmus UMC, afdeling klinische genetica M105*

Klinische genetica

Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Laboratorium voor Medische Microbiologie M125*

Medische microbiologie, medische immunologie

Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, Medische Microbiologische diagnostiek M184* Medische microbiologie, monsterneming

Maart 2016

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Technolab B.V.

L615

Water, monsterneming (legionella)
Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, Afdeling Pathologie M023* Klinische pathologie
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Afdeling Klinische Chemie M098*

Klinische chemie en hematologie

Academisch Medisch Centrum Fertiliteitslaboratorium, Amsterdam M151*

Klinische embryologie/semenbanken, IUI

Stichting Trombosedienst voor Het Gooi M176* Trombosediensten
Stichting Amphia Pathologisch en Cytologisch Laboratorium Locatie Molengracht M250*

Klinische pathologie

Febuari 2016

Naam organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Nippon Kaiji Kyokai (Netherlands) BV C624 Marine equipment
Mistras Group B.V. L608 Onderzoek van metalen
Peutz B.V. Laboratorium voor Pyrotechniek L612

Onderzoek van pyrotechnische materialen

Stichting VUmc Medische Microbiologie en Infectiepreventie M043* Medische microbiologie
Stichting Trombosedienst Friesland Noord M161* Trombosediensten
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Afdeling Obstetrie & Gynaecologie M164*

Klinische embryologie/semenbanken, IUI

Stichting Isala Klinieken RVE Pathologie M296 Klinische pathologie
Dominus Milieutechniek B.V. I314 Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen

Januari 2016

Naam organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laboratorium Klinisch Chemie en Hematologie M028* Klinische chemie, hematologie, klinische embryologie
Ziekenhuis Rivierenland, Laboratorium voor Medische Diagnostiek M104* Klinische chemie, hematologie, IUI, medische microbiologie, trombosediensten
Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch M129*

Trombosediensten

Stichting Gelre Ziekenhuizen Medische Microbiologie en Infectiepreventie M234* Medische microbiologie
Stichting Meander Medisch Centrum, Afdeling ziekenhuisapotheek M255* Ziekenhuisfarmacie

*Deze laboratoria waren hiervoor geaccrediteerd tegen de CCKL Praktijkrichtlijn.

December 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Nuclear Research and consultancy Group, Consultancy & Services, Individual Monitoring L609 Persoonsdosimetrie
Philips Electronics Nederland, Philips Innovation Services, Dosimetry Service L613 Persoonsdosimetrie
VieCuri Medisch Centrum, Trombosedienst Noord Limburg M088*

Trombosediensten

Stichting Zorggroep Florence Laboratorium, locatie Gulden Huis M094* Klinische chemie en hematologie
Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg, Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium M095* Klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, Ziekenhuisfarmacie
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afdeling Pathologie M140* Klinische pathologie
Stichting ATAL-Medial M295 Ziekenhuisfarmacie, trombosediensten, klinische chemie en hematologie, medische immunologie

November 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Kiwa Nederland B.V. C277 Electrotechnici
Frisia Food B.V. L607 Vlees en vleesproducten afkomstig van pluimvee
Rode Kruis Ziekenhuis, Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosedienst M083*

Trombosediensten, klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, klinische farmacie, intra uteriene inseminatie

Stichting Laboratorium voor Pathologie Dordrecht M114* Klinische pathologie
Stichting Trombosedienst Delft en Omstreken M155* Trombosediensten
AMC Afdeling Klinische Genetica, Laboratorium Genoomdiagnostiek M174* Klinische genetica
Ziekenhuis Rijnstate, Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium locatie Velp M221* Medische microbiologie, medische immunologie
Waterlandziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium M231* Klinische chemie en hematologie, klinische farmacie, medische microbiologie
Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR, virologie PT21 Ringonderzoekorganisator virologie

Oktober 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Energie Consult Holland B.V. C621 Drukapparatuur
Stichting Synergos, Diagnostiek voor U M031* Ziekenhuisfarmacie, klinische chemie, hematologie, IUI, medische microbiologie
Deventer Ziekenhuis Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie M239* Medische microbiologie

September 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Edelmetaal Waarborg Nederland I310 Metaal en metaalproducten
AMC Amsterdam, afdeling Experimentele Immunologie (diagnostiek) M153* Medische immunologie
AZM, afdeling Medische Microbiologie M168* Medische microbiologie

Augustus 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Calmepro B.V. K165 Geometrische grootheden
Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. L604 Ertsen, monsterneming
Riscure B.V., Security Lab L605 Software, beveiliging
Result Laboratorium M034*

Klinische chemie, hematologie, IUI, trombosedienst

Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst M036* Klinische chemie, hematologie, trombosedienst, biometrie
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Medisch Microbiologisch Laboratorium M226* Medische microbiologie
Groene Hart Ziekenhuis, Afdeling Klinische Pathologie M236* Klinische pathologie

Juli 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Quality Services Testing L598 Materialen, grondstoffen, producten voor de bouw
Dumea B.V. L610 Landbouwproducten
Laurentius Ziekenhuis, Laboratorium voor Pathologie M077* Klinische pathologie
Cetradex Certificatie B.V. C617

Veiligheidssystemen

NHG Praktijk Accreditering B.V. C613 Kwaliteitsmanagement-systemen

Juni 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

CNEX-Global B.V. C615 C619 Europese Richtlijnen 2014/34/EU en 94/9/EC
Quality Inspection Services B.V. I306 Metaal en metaalproducten
CelSian Glass & Solar B.V. L600

Milieucompartimenten water, bodem en lucht

GMA-Holding B.V. L601 Niet destructief onderzoek aan metalen en andere materialen
The Auditing Company B.V. I309 Administratieve systemen
Yokogawa Europe Solutions B.V. European Standards Laboratory K164 DC/LF grootheden
Chex Liftkeuringen B.V. I311 Verticaal en horizontaal transport
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam Thema Diagnostiek & Advies, Afd. Immunologie Laboratorium M294 Medische Immunologie

Mei 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Digitrust B.V. C618 Informatiebeveiligings-systemen
Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium B.V. M293 Medische microbiologie, klinische pathologie

April 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

RC-Inspection B.V., Metal/Minerals Solid Fuels I308 Brandstoffen, chemicaliën, ertsen en mineralen, inclusief transport en opslag
DlfAM Certification B.V. C616 Kwaliteitsmanagement-systemen ISO 9001
Lab West B.V., Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium M027* Klinische chemie, hematologie
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Viroscience – Unit Klinische Virologie M109* Medische microbiologie (virologie)
Universitair Medisch Centrum Groningen, Laboratorium Apotheek M170* Ziekenhuisfarmacie

Maart 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Nederlands Instituut voor Lastechniek I312 Drukapparatuur
ADM Cocoa B.V., Microbiologisch laboratorium L593 Voedingsmiddelen – microbiologie

Februari 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Nestlé Nederland B.V., Microbiologie & Hygiëne L596 Voedingsmiddelen – microbiologie
Balis Micro BV L581 Voedingsmiddelen – microbiologie
Prodrive Technologies B.V., Quality, Health, Environment en Safety L597 Electrische veiligheid, EMC
Afvalwater Services B.V. L599 Water - monsterneming
Stichting SHL-Groep

M025*

Klinische chemie, Hematologie, POCT volgens ISO 22870, Ziekenhuisfarmacie, Medische microbiologie, Biometrie
Stichting Regionale Trombosedienst Breda en omstreken M035* Trombosediensten

Januari 2015

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

ASC Nederland B.V. I298 Horizontaal en verticaal transport
AZM, Klinische Genetica M150* Klinische genetica
Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium QA M292 Klinische pathologie

*Deze laboratoria waren hiervoor geaccrediteerd tegen de CCKL Praktijkrichtlijn.

December 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

C-Mark B.V., Deventer

L602

Monsterneming zwembaden, veldmetingen, monsterneming legionella

November 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Defensie Pijpleiding Organisatie Product Verantwoordelijke Eenheid: Operatiën en Onderhoud, Poortugaal L592 Testen van Jet Fuel A1
Slotervaartziekenhuis, Afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam M291 Medische microbiologie

Oktober 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

FlexSpect B.V., Tilburg I305 NEN 4400-1 en NEN 4400-2
KIT Biomedical Research Leptospirose Referentie Laboratorium, Amsterdam M136* Medische microbiologie, infectieziekteserologie, bacteriële identificatie en typering

*Deze laboratoria waren hiervoor geaccrediteerd tegen de CCKL Praktijkrichtlijn.

Augustus 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Medlon Medische Diagnostiek, Enschede M016* Medische laboratoriumdiagnostiek

*Deze laboratoria waren hiervoor geaccrediteerd tegen de CCKL Praktijkrichtlijn.

Juli 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Roelofs Advies en Ontwerp B.V., Den Ham L589 Asfalt verrichtingen in het kader van de CROW publicatie 210
Darling Ingredients Nederland B.V., Centraal Laboratorium, ERS, Son en Breugel L584 Uitvoeren van chemische en microbiologische analyses
Nomacon Asbestlaboratorium B.V., Laboratorium Vianen I296 Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen
Ziekenhuis St. Jansdal, Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosedienst, Harderwijk M081* Klinische chemie, hematologie, trombosedienst, Intra Uteriene Inseminatie

*Deze laboratoria waren hiervoor geaccrediteerd tegen de CCKL Praktijkrichtlijn.

Juni 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Centraal Laboratorium voor Pluimvee, Hardenberg L594 Salmonella
Tokheim Netherlands B.V. Bladel, Afdeling Audit/toezicht I289 Dampretoursystemen
Radboud UMC, Genetica/Sectie Genoomdiagnostiek, Nijmegen M100* Klinische Genetica

*Deze laboratoria waren hiervoor geaccrediteerd tegen de CCKL Praktijkrichtlijn.

Mei 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Hamabest Laboratorium B.V., Deventer I302/L590 Vrijgave na asbestverwijdering en identificatie asbest
Eurotempest B.V., Nuenen L585 TEMPEST
Stichting CLIB, Barendrecht I299 NEN 4400-2 inspecties

April 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Ssp Analytical Services B.V., Oostvoorne L587 Analytisch chemische en fysische analyses op het gebied van vaste brandstoffen
Stella Analyse B.V., Woerden L591 Asbestanalyses op eigen locatie
SHR B.V., Wageningen L583 Testen van bureaustoelen en –tafels, kinderbedden en –boxen kinderopvang en non domestic stoelen
Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Medische Microbiologie en infectieziekten M132* Medische microbiologie
Academisch Ziekenhuis Maastricht, IVF Laboratorium M190* Klinische embryologie, IUI, IVF/ICSI, PGD, Semenbank

*Deze laboratoria waren hiervoor geaccrediteerd tegen de CCKL Praktijkrichtlijn.

Maart 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Railcert B.V., Ede I301 Interoperability of the trans-European high-speed rail system
Van de Velde Asbest, Harderwijk I295 Visuele inspectie n.a.v. asbestsanering

Februari 2014

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Luxcontrol Nederland B.V. I297 Railway Technology
bioTRADING Benelux B.V. L588 Eindcontroles op kant en klare voedingsbodems
Hansman Asbest Inspecties I292 Visuele inspecties naar aanleiding van asbestsanering
Cetradex Inspectie B.V. I300 NEN 4400-I:2010

December 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
PricewaterhouseCoopers Certification B.V., Amsterdam V104 Verification of emission data
Kab Certificering B.V., Voorburg I284 Personeels-, loon- en financiële administratie van uitleners en onderaannemers in Nederland
Nomacon Asbestlaboratorium B.V., Laboratorium, Vianen L582 Monsterneming en asbest anayse
Stichting St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS), Klinisch Chemisch Laboratorium, Willemstad, Curaçao M015 Klinische chemie, hematologie, immunologie, allergie

Oktober 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Nederlands Instituut voor Lastechniek, Zoetermeer C585 Lassen

September 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Energie Consult Holland B.V., Ede V103 Verificatie van emissiegegevens
Applus RTD Certification B.V., Product Certfication I273 Drukapparatuur
Emission Care B.V., Den Dolder L578 Rookgassen van verbrandingsinstallaties en afgassen van processen
Petroleum Development of Oman, Production Chemistry, Oman L575 Testing of crude oil for export
Lab-10 B.V., Hapert I294 Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen
Monitor Taakgroep NIOZ-Yerseke L577 Verzamelen, tellen en determineren van organismen in waterbodem en oppervlaktewater

Augustus 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Det Norske Veritas Certification B.V., Rotterdam V106 Verification of emission data with a reasonable level of assurance in accordance with ISO 14064-1
Bureau Waardenburg B.V., Team hydrobiologisch onderzoek, Culemborg L572 Hydrobiologisch onderzoek, toegespitst op macrofauna.

Juli 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Selles & Van Dijk Experts, Steenwijk I280 Certificering binnenvaartschepen
Lloyd’s Register Nederland B.V., Rotterdam V101 EU ETS

Juni 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
ViaNorm B.V I288 Inspectie van taxi ondernemingen
Ernst & Young Certifypoint B.V V105 Verificatie vanemissiegegevens (EU ETS Richtlijn 2003/87/EC in installaties)
KEMA Emission Verification Services B.V. V102 Verificatie vanemissiegegevens (EU ETS Richtlijn 2003/87/EC in installaties)
Kalibra International B.V L571 Stof en kiemarme ruimten en omgevingenen / of Cleanroom
NMi Certin B.V K163 Trek- en drukbanken, Kruipbanken, Vermoeiingsbanken, Krachtmeters, Slingertoestellen

Mei 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Politie Eenheid Amsterdam, Dienst Regionale Recherche, Bureau Recherche Expertise, Laboratorium Forensische Opsporing L569 Identificatie van Opiumwetmiddelen
Crop Nutrition Laboratory Services Ltd., Nairobi, Kenia L574 Soil and water analysis

April 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Cembora Best B.V., COBEIN I283 Reglement TX-Keur voor taxiondernemers
Koeman en Bijkerk B.V. L573 Analyses Fytoplankton, zwemwater, macrozoobenthon
PLM Laboratorium Services I287 Eindcontroles na verwijdering van asbesthoudende materialen
SGS Nederland B.V. V100 Emissiehandelverificatie 14065

Maart 2013

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Abbott Laboratories B.V. Abbott Nutritions / Quality Assurance, Quality Control L567 Chemie en Microbiologie

December 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
PricewaterhouseCoopers Inc. RAS, Sunninghill, South Africa C603 OHSAS18001, ISO 9001, ISO 14001
Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), Technische Inspecties I258 Certificerende inspectie van binnenvaartschepen
NDE Laboratorium van NRG L576 Ultrasoon (UT), wervelstroom (ET) en Visueel (VT)
Bulgarian Institute of Metrology (BIM), Sofia, Bulgarije R019 Calibration activities, Organisation of PTschemes
Euroloop B.V., Vondelingenplaat RT K161 Industriële Gasmeters

November 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Intertek Nederland B.V. Laboratory L564 Analyses voor de petrochemische industrie
Qatar Shell GTL Limited Laboratory, Qatar L566 Gas oil, Water, Natural Gas
Element Materials Technology Amsterdam B.V. K162 Kalibratie van krachtopnemers

Oktober 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Medical Laboratory Services, Willemstad, Curaçao M014 Klinische chemie, Hematologie, Microbiologie (bacteriologie)

September 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Croon Electrotechniek B.V, Survey and Inspection I274 Inspecties NEN3140, NEN3134 en NEN1010 hoofdstuk 710 Medische ruimten.
Nederlandse Inspectie Maatschappij B.V. I281 Brandveiligheidinstallaties
Conformity & Quality Institutional Company (CQIC), Jordanië C606 Certification of Cement
AFR Services B.V. I285 / L570 Inspecties NEN 2990 en analyses NEN 5896

Augustus 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Philips Lighting B.V., Optical Calibrations and Measurements L533 Metingen in het kader van PBS
Limagrain Nederland B.V., Moleculair laboratorium L565 Uitvoeren van GMO analyses op zaadpartijen maïs ten behoeve van het opsporen van toevallig aanwezig GMO bestanddelen.
Register Holland B.V. I250 Het volledig behandelen van aanvragen tot certificering van binnenschepen

Juli 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Deloitte Accountants B.V. I277 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
LMS Instruments B.V K159 Elektrische Kalibraties
Stork Thermeq B.V I276 Inspectie van metalen en metalen constructies

Mei 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Akzo Nobel Industrial Chemicals BV I279 Keuring ingebruikname, herkeuring, reparatie, wijziging, beoordeling constructieve wijzigingen, termijnverlenging
KEMA Nederland B.V. C599 Certificeren van midden- en hoogspanningscomponenten
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium L542 DNA verwantschapstesten

April 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Stichting ECAT PT018 Medical Parameters in Plasma en Serum
Quality Services Certification C602 Duurzaam geproduceerde biomassa

Maart 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Gijsen BV L562 Monsterneming t.b.v. legionella-onderzoek
C.D.I. Installatie- en Daktechniek B.V. L544 Monsterneming t.b.v. legionella-onderzoek
Nippon Kaiji Kyokai Netherlands C593 Inspection of Marine Equipment and assessments of Quality Systems for manufacturers of Marine Equipment under MED
DEKRA Certification B.V. I278 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Februari 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
QA Adviesbureau Van Elst B.V. L528 Levensmiddelenindustrie
Ordeon B.V. C596 Duurzame uitvoering van onkruidbestrijding op gedefinieerde verhardingen volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van het SMK
Global Food Lab Laboratorium L551 Microbiële, chemische en fysische onderzoeken
NVWA, Divisie Landbouw en Natuur L522 Diagnostiek van plantenziekten en -plagen
KMPG Management Services B.V. I265 BAG beheer audits
Immolab B.V. L559 Monsterneming legionella en veldmeting temperatuur
Sebert Trillingstechniek B.V. L540 Schok-, val-, impact- en tril-testen
Tijmens Inspecties & Services Asbest I282 Visuele inspecties n.a.v.asbestsanering

Januari 2012

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
HydroScope B.V L554 Monsterneming t.b.v. legionella onderzoek
O.S.P.L. Nederland B.V L552 TEMPEST measuring of compromised signals
 

December 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Naktuinbouw L549 Laboratorium voor gezondheidsonderzoek van landbouw-, groente- en siergewassen
BioLab Research & Solutions B.V. L557 Het bemonsteren van watermonsters ten behoeve van Legionella onderzoek
Bobeldijck B.V. I270 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. I262 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
COT B.V. L535 Oppervlaktebehandelingen, organische deklagen en anodiseren van aluminium
IQ-Laboratory B.V. L536 Laboratory for the offshore industry
Pathologie Erasmus Medisch Centrum M011 Pathologie

November 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Interlab B.V. K160 Kalibreren van zeven
Inspectorate International B.V. L538 Monsterneming en testen
Control Case India PvT Ltd C584 Certification assessment for organizations
Laboratory Qatargas Operating Company Ltd L550 Gas and Oil products

Oktober 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Velosi Certification Services LLC I261 Inspectie van electrische, technische installaties.
DeltaRail L526 Testen van Betonstaal en betonstaalkoppelingen
LPCB Nederland B.V. C595 CCV Certificatieschema Onderhoud Kleine Blusmiddelen
Mylab, Paramaribo M012 Analyses bloed, urine en serum

September 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Lloyd’s Register B.V. I275 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Brand Compliance B.V. I269 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Juli 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Détect Milieu Services B.V I268/L548 Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen

Juni 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Verattest B.V. L514 Monsterneming en veldmeting
Alfa Bureau voor certificering B.V. C601 Uitvoering bodemsanering
Det Norske Veritas Cleaner Energy Korea, Division Asia Pacific and Middle East/Region Cleaner Energy, Busan, N-Korea C598/I264 Product certification and inspection of Wind Turbines and components
Life Technologies Europe BV Applied Biosystems K158 Calibration

Mei 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
ESA/ESTEC, TEC-Q Radiation Effects Laboratory, Noordwijk L517 Aerospace, optical electronics and radio-activity
Gilson International B.V., Rijswijk K154 Mechanisch en elektronische volumemeet-
instrumenten en micropipetten
Innovative Modern Agriculture, Wageningen L516 Testen van identificatiemiddelen voor dieren

April 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Sogeti Nederland B.V. I253 Inspectie van intranet en Internet sites op kwaliteit en toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking

Maart 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
ServiceXS B.V. Leiden L518 Moleculaire genetica, genomics en proteogenomics
PricewaterhouseCoopers Certification B.V. Amsterdam I267 Verificatie van emissie-data in het kader van EU ETS
UkrTEST SE, Ukraine C600 Productcertificatie

Februari 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Aqualectra Production, Willemstad Curaçao L454 Laboratorium voor drinkwateranalyse
DEKRA certification B.V. Arnhem C589 Medische hulpmiddelen

Januari 2011

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Ingenieursbureau Klink B.V. I266 Het verrichten van inspecties aan KB systemen van transportleidingen voor olie, gas en water en het uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen bij ondergrondse tankinstallaties
Duijnborgh Certification B.V. C590 Certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiligingen op basis vanISO/IEC 27001
Mocite B.V. L515 Verwantschapsanalyse op basis van microsatellieten en bepaling erfelijke variatie voor erfelijke kenmerken
Expro Northsea Ltd. Laboratorium L524 Determination of the content of dispersed mineral oil and dissolved mineral oil including benzene by means of gaschromatography
Elastomer Research Testing B.V. L519 Het uitvoeren van testen op rubberachtige materialen conform ISO Standaarden.

December 2010

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Unihorn BV L523 Analyses; asfalt/bitumen (RAW 210)
WFC-Analytics BV L508 Microbiologische analyses; voedingsmiddelen
Bosro BV I255 Brandbeveiliging van objecten op basis vanbrandmeldsystemen
Instituut voor Milieuvraagstukken L476 Chemische analyses; milieu en dierlijke producten
Kenya Bureau of Standards C578 QMS, FSMS, EMS system certification

November 2010

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Oryx GTL Ltd., Ras Laffan, Qatar L525 Diesel and Naphtha products
ESA/ESTEC, Metrology Laboratory and Electrical and Standards Laboratory L527 
K156
Metrologie Laboratorium voor ruimtevaart apparatuur
Elektriciteit en Normenlaboratorium voor stroom, temperatuur, vochtigheid en thermofysische eigenschappen

September 2010

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V. I245 Strategische beleidsplanning op het gebied van afvalmanagement
Klimacare B.V. L529 Arbo-technisch advies op het gebied van het binnenmilieu en de Legionella preventie
St. Raad voor Financiële Betrouwbaarheid C541 Beoordelen van de financiële structuur van fondsenwervers conform Reglement RfB-Keur

Augustus 2010

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
RE/GenT B.V. L453 Koeling, airco en warmtepompen

Juli 2010

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Federale Overheidsdienst Economie KMO Middenstand & Energie K146 Metrologie
Dutch Marine Inspection B.V. C567 Richtlijn pleziervaartuigen
Stichting Centrum voor Beveiliging en Veiligheid CB&V I230 Bouwkundige beveiliging
DCMR Milieudienst Rijnmond Bureau lucht Expertisecentrum L520 Immissiemetingen. Voortzetting van accreditatie I151

Juni 2010

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
GLI Europe B.V. C577 Gaming laboratorium
NEDLAB laboratorium L356 laboratorium in de branche van analytische chemie en microbiologie

Mei 2010

Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Bronkhorst High-Tech B.V. K127 Thermische massa flow meters en controllers
Heineken Supply Chain B.V. L228 Analyses op zowel grondstoffen, halfproducten en eindproducten
Trisigma B.V. I254/L531 Gaming

Maart 2010

Divisie Algemeen
 
Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
St. Career Management Institute Netherlands CMI C582 Certificering van loopbaancoaches tot Register Loopbaanprofessionals
Peutz BV Laboratorium voor brandveiligheid L505 Laboratorium voor brandveiligheid

Februari 2010

Divisie Algemeen
 
Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector B.V. L435/I247 Inspectie van varkens, runderen en vleeskalveren op geschiktheid voor menselijke consumptie
Microcare Laboratorium B.V. L509 Laboratorium voor levensmiddelen
Controle & Inspectie Bureau Brouwer I236 Inspectie kwaliteit en kwantiteit van verhandelde goederen

Januari 2010

Divisie Algemeen
 
Naam instelling Reg.nr. Werkterrein
Nesdet Industriële Dienstverlening, Rotterdam I246 Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.
Navobi B.V., Ermelo L486 Laboratorium, bemonstering en controle van de grondstoffen voor de productie van kalvermelk.