Publicatie toelichtend document T034

10-01-2013

Geachte relatie,

Op 10 januari 2013 heeft de Raad voor Accreditatie het gewijzigde toelichtende document RvA-T034 gepubliceerd.

De nieuwe versie vervangt versie 2 d.d. 29-06-2010.

Klik hier voor de nieuwe versie van RvA-T034.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dear Relation,

On January 10th 2013, the Dutch Accreditation Council (RvA) has published the changed explanatory document RvA-T034.

The new version replaces version 2 dated June 29th 2012.

Click here for the new version of RvA-T034.

The RvA trusts to have informaed you sufficiently.