Sprekers symposium

Onderstaande sprekers zullen op 3 juni spreken tijdens het symposium De waarde van vertrouwen.

Yvonne van Rooy

Het symposium wordt geopend door Yvonne van Rooy, voorzitter van de raad van toezicht van de RvA. Zij is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en toezichthouder bij diverse bedrijven en culturele instellingen. Eerder bekleedde zij verschillende politieke functies en was zij bestuursvoorzitter van de universiteit van Tilburg en Utrecht.

 

Ruud Veltenaar (keynotespreker en moderator)

Ruud Veltenaar is filosoof, meervoudig TED-spreker en bijzonder hoogleraar aan het Institute International Schools of Business Management. Hij is tevens visiting professor op Nyenrode en MIT in Boston. Ruud heeft meer dan 25 jaar ervaring als bestuurder van kleine en grote (soms beursgenoteerde) ondernemingen en was de oprichter en CEO van o.a.  Planet Internet en Parkmobile. Daarnaast was hij ruim 10 jaar bestuursvoorzitter van een internationaal impact fonds en investeerde hij meer dan 8 miljard in Green & Clean Tech, Sustainable Energy, Life Science, BioMed, AI en andere disruptieve technologieën. Lees meer.

 

Ronnie van Diemen

Ronnie van Diemen-Steenvoorde (1958) is inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. Ronnie van Diemen heeft in haar loopbaan de gezondheidszorg vanuit verschillende functies goed leren kennen. Met passie en overtuigingskracht zet Ronnie van Diemen zich in voor de continue verbetering van zorg. Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt'.

 

Bernd Kroon

Bernd is de Chief Scientific Officier van Normec, een snel groeiende TIC onderneming, waar de slogan ‘Improve quality, reduce risk’ met bevlogenheid inhoud gegeven wordt. Bernd is voorzitter van het bestuur van Fenelab, lid van het bestuur van Eurolab en heeft samenhangend hiermee zitting in verschillende relevante gremia.

Zoals elk efficiënt en effectief werkend systeem een afbakening nodig heeft, zo ziet Bernd Kroon een goede governance op kwaliteitsmanagement als voorwaarde voor duurzaam succesvol ondernemerschap. Dit geldt nog sterker naarmate de complexiteit van een samenleving toeneemt.

Femke de Vries

Informatie volgt

 Nic Hendriks

Nic Hendriks is Managing Director van een tweetal bedrijfsonderdelen van DEKRA, een wereldwijde speler in de TIC sector met een sterke focus op het thema veiligheid. Nic is voorzitter van NVCi, de brancheorganisatie van certificatie-instellingen in Nederland en lid van het Adviespanel van de RvA.

Vanuit zijn achtergrond als fysicus en met een brede ervaring in de industrie komt hij op voor de zakelijke belangen van de leden van de vereniging, met inachtneming van de positie van de diverse stakeholders in dit complexe speelveld.