Conference World Accreditation Day Speakers

The following speakers will speak at the conference.

Ed NijpelsDrs. E.H.T.M. Nijpels (tevens dagvoorzitter)

Plenaire bijeenkomst

 

 

Ed Nijpels is in 2014 benoemd tot voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei (BEA) en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Eerder was hij onder andere Commissaris van de Koningin in Friesland, burgemeester van Breda en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de RvA.

 

Philip EijlanderProf. dr. Ph. Eijlander

Plenaire bijeenkomst

 

 

Philip Eijlander is hoogleraar op het terrein van staats- en bestuursrecht aan Tilburg Law School. Eerder was hij onder andere directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur Toezicht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is bovendien voorzitter van het stakeholderpanel van de RvA.

 

Mevr. de GroeneMevrouw mr. A.P. de Groene

Plenaire Sessie

 

 

Petra de Groene studeerde internationaal recht aan de universiteiten van Utrecht en Kopenhagen. Ze begon haar carrière bij het Ministerie van Landbouw, waarna ze juridisch adviseur werd bij Brunel Legal. Vanaf 1999 bekleedde zij verschillende functies bij de NMA (mededingingsautoriteit), waar ze ruime ervaring opdeed in concurrentierecht, energiebeleid en consumentenbescherming. Tien jaar later werd ze adjunct directeur voor de burgerluchtvaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met specifieke verantwoordelijkheid voor bilaterale onderhandelingen en internationale zaken, zoals Europese wetgeving m.b.t. passagiersrechten. Sinds december 2015 is Petra directeur mededinging en consumenten bij het Ministerie van Economische Zaken.

 

D. Ives Bsc (Hons)D. Ives Bsc (Hons)

Subsessie Veiligheid & Milieu

 

 

Denis Ives is Director of Service Innovation and Governance for LRQA, one of the leading global certification bodies providing business assurance services across a wide range of areas including Quality, Environment and Health and Safety. Denis is responsible for leading LRQA’s technical and capability development with over 30 years experience working with the application of management system across a broad range of industry sectors.

 

Dr. Ing. M.A. de Bree MBADr. Ing. M.A. de Bree MBA

Subsessie Veiligheid & Milieu

 

 

Martin de Bree is verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University waar hij een groot onderzoek coördineert naar aspecten van modern toezicht. Tevens is hij mede-oprichter van het Erasmus Institute of Business-Regulation Management en eigenaar van adviesbureau Next Step Management. De afgelopen jaren deed hij onder meer onderzoek naar systeem- en metatoezicht en de relatie tussen toezicht en certificatie.

 

 

Mevr. Dr. S.A. HertzbergerMevrouw dr. S.A. Hertzberger

Subsessie Voedselveiligheid

 

 

Simone Hertzberger is Senior Director Product Integrity Topics voor Albert Heijn en zij combineert die functie met het hoofdredacteurschap van het tijdschrift VoedselVeiligheid/VMT. Zij adviseert het management van Albert Heijn en Ahold over strategie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in relatie tot producten. Zij is actief op sociale media en schrijft blogs voor Albert Heijn.

Daarnaast is Simone onder andere lid van de Raad van Toezicht van Fairtrade Original. Zij is voorzitter van de Raad van Advies voor de Alliantie Verduurzaming Voedsel en lid van de Raad van Advies voor de Agrotechnology & Food Sciences Group van de WUR. Zij is lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

 

J.F.M. BeugerJ.F.M. Beuger

Subsessie Voedselveiligheid

 

 

Hans Beuger is coördinerend specialistisch adviseur bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Hij is verantwoordelijk voor de toetsing van private kwaliteitssystemen en de mate waarin zij ondersteunend kunnen zijn voor het toezicht. Eerder was hij inhoudelijk deskundige bij de NVWA voor het toezicht in de levensmiddelenindustrie.

 

Thijs CuijpersIr. M.P. Cuijpers

Subsessie Voedselveiligheid

 

 

Thijs Cuijpers is Directeur van LTO Nederland en lid van het Adviespanel belanghebbenden van de RvA. Hij studeerde in 1983 af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (zoötechniek). Daarna was hij werkzaam in het landbouwonderwijs en bij het toenmalige ministerie van LNV. Bij LTO Nederland is hij eerder werkzaam geweest in de periode 1995-2005. Tussen 2005 en 2011 was hij werkzaam bij de provincie Noord Holland, eerst als sectormanager Water en later als sectormanager Bestuurlijke Ontwikkeling, Strategie en Europa. Vanaf 2011 is hij directeur van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland). De belangenbehartiger van 50.000 boeren en tuinders in Nederland.

 

Mevrouw drs. M. van Wieren

Subsessie Kwaliteit van Zorg

Monique van Wieren is programmacoördinator van het bevolkingsonderzoek darmkanker en werkzaam bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB) bij het RIVM. In opdracht van het ministerie van VWS voert zij de regie over de keten van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2014 van start gegaan. In de aanloop naar de invoering coördineerde Monique van Wieren onder andere de totstandkoming van kwaliteitsprotocollen voor de coloscopiecentra en pathologielaboratoria.

 

Iris NagtegaalMevrouw dr. I.D. Nagtegaal

Subsessie Kwaliteit van Zorg

 

 

Iris Nagtegaal is hoogleraar Gastrointestinale Pathologie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij richt zich onder meer op onderzoek van diagnostiek en behandeling van gastrointestinale kankers binnen het Research Institute for Oncology. Iris studeerde biomedische wetenschappen en geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2002 cum laude op onderzoek naar de pathologische aspecten van rectumcarcinoom.

 

Mr. R.D. Nieuweboer

Subsessie Veiligheid & Milieu

Roeland Nieuweboer is directeur Afval, Industrie en Bedrijven bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. In de tien jaar dat hij bij de inspectie werkt, was hij onder meer directeur van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst en directeur Kernfysische Dienst. Hiervoor werkte hij bij Berenschot en de politie.

 

Mevrouw dr. A. van 't Veen MBA

Subsessie Kwaliteit van Zorg

Annemarie van ’t Veen is arts-microbioloog en verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Saltro, een eerstelijns diagnostisch centrum. Naast haar werk als medisch specialist werkt zij als zelfstandige aan kwaliteit- en veiligheidsprojecten in de zorg. Zij heeft meegewerkt aan de transitie van medische laboratoria van CCKL naar ISO 15189. Annemarie is vakdeskundige ISO 15189 en bovendien lid van het adviespanel van belanghebbenden van de RvA namens de medische laboratoria.