Beleidsregel Scope van Accreditatie

RvA-beleidsregel BR003 (Beleidsregel Scope van Accreditatie) beschrijft het beleid van de RvA ten aanzien van accreditatie-scopes. Dit beleid heeft betrekking op welke informatie gepubliceerde accreditatie-scopes bevatten over organisaties, voor de accreditatie relevante activiteiten en verbanden met wet- en regelgeving, etc.. In deze beleidsregel vindt u ook informatie over uitbreiding en inperking van accreditatie-scopes.

Beleidsregel RvA-BR003 (Beleidsregel Scope van Accreditatie) is hieronder beschikbaar en inzichtelijk op wetten.overheid.nl.

Per 17 mei 2023 heeft deze beleidsregel een nieuwe lay-out. Er zijn geen recente inhoudelijke wijzigingen.

Code
Naam
Versie datum
Code BR003
Naam Beleidsregel Scope van Accreditatie
Versie datum 2022-01-13