Beleidsregel overdracht van accreditatie en verhuizing

RvA-beleidsregel BR011 (Beleidsregel Overdracht van Accreditatie en Verhuizing) beschrijft beschrijft het beleid ten aanzien van het overdragen van een RvA-accreditatie in het geval van fusie, overname, splitsing of afsplitsing. Hier vindt u onder andere meer informatie over in welke situaties de accreditatie kan worden overgedragen en aan welke eisen de overdracht moet voldoen. Beleidsregel BR011 beschrijft ook het beleid ten aanzien van het beoordelen van verhuizingen.

Beleidsregel RvA-BR011 (Beleidsregel Overdracht van Accreditatie en Verhuizing) is hieronder beschikbaar en inzichtelijk op wetten.overheid.nl.

Per 17 mei 2023 heeft deze beleidsregel een nieuwe lay-out. Er zijn geen recente inhoudelijke wijzigingen.

Code
Naam
Versie datum
Code BR011
Naam Beleidsregel overdracht van accreditatie en verhuizing
Versie datum 2020-03-02