Accreditatie aanvraag zonder statutaire vestiging in Nederland

Als nationale accreditatie-instantie van Nederland verleent de Raad voor Accreditatie in de eerste plaats accreditatiediensten aan Nederlandse bedrijven en instellingen. De RvA behandelt onder bepaalde voorwaarden echter ook aanvragen voor accreditatie van organisaties die buiten Nederland gevestigd zijn. Lees hieronder de voorwaarden zorgvuldig door om te bepalen of het doen van een accreditatieaanvraag bij de RvA zinvol is.*

Toelichting Europese Unie en Nationale Accreditatie Instanties

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben een nationale accreditatie-instantie (National Accreditation Body of NAB). Dat is wettelijk vastgelegd in de Europese Verordening 765/2008. Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de European co-operation for Accreditation (EA). Ook accreditatie-instanties buiten Europa kunnen lid van de EA zijn, of kunnen de EA Multilateral Agreement (EA MLA) onderschrijven.

De EA heeft tot taak de peer reviews te organiseren en de harmonisatie tussen de leden te bevorderen. Accreditatie-instanties concurreren niet onderling, maar hebben een verstandhouding van samenwerken.

Hoe weet ik of het hoofdkantoor van mijn organisatie statutair binnen de European Accreditation (EA) Zone gevestigd is?

Raadpleeg de EA-site voor deze informatie.

Mijn organisatie is niet statutair gevestigd in Nederland, maar wel in een ander land binnen de EA Zone. Kom ik in aanmerking voor accreditatie door de RvA?

Nee, in principe niet. Om geaccrediteerd te worden, dient u contact op te nemen met de accreditatie-instantie (NAB) van het land waar uw organisatie gevestigd is. Indien deze NAB de door u aangevraagde activiteiten niet kan of wil uitvoeren, kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de RvA. Wij vragen u hiervan bij uw aanvraag een schriftelijk bewijs van uw NAB te overleggen. Let op: de RvA dient wel voldoende ervaring te hebben opgedaan met de betreffende activiteiten. En daarnaast in beleidsregel RvA-BR010 vast te hebben gelegd dat de betreffende activiteiten ook buiten Nederland kunnen worden geaccrediteerd. Raadpleeg de RvA-BR010 hier.

 Heeft u vragen over bovenstaande? Neem contact op met cfa@rva.nl

Mijn organisatie is gevestigd buiten de EA Zone. Kom ik in aanmerking voor accreditatie door de RvA?

De RvA kan accreditatie verlenen aan uw organisatie onder de volgende voorwaarden:

  • Uw land van vestiging heeft geen nationale accreditatie-instantie (NAB), OF
  • de NAB kan de aan te vragen activiteiten niet uitvoeren. Hiervan dient u bij de accreditatieaanvraag een schriftelijk bewijs te overleggen, OF
  • de NAB kan de aan te vragen activiteiten wel uitvoeren, maar u wenst over een tweede accreditatie te beschikken van de RvA. In dit geval dienen de bij de RvA aan te vragen activiteiten overeen te komen met activiteiten van een bestaande accreditatie. Hiervan dient u bij de accreditatieaanvraag een schriftelijk bewijs te overleggen.
  • de RvA heeft voldoende ervaring opgedaan in het werkveld en in beleidsregel RvA-BR010 vastgelegd dat de betreffende activiteiten ook buiten Nederland kunnen worden geaccrediteerd. Raadpleeg RvA-BR010 hier

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem contact op met cfa@rva.nl

*Deze pagina verwoordt de belangrijkste voorwaarden die de RvA hanteert voor buitenlandse klanten. Het komt voor dat aanvragen worden afgewezen op een van deze voorwaarden. In beleidsregel BR007 staat een compleet overzicht van de voorwaarden die de RvA hanteert voor buitenlandse klanten.